Departament de piano

El Departament de piano està integrat per:

Ruth Oliver (Cap de Departament) 

Marcos Paz