Departament de Sensibilització, Llenguatge, Expressió Musical i Cor

El Departament de Sensibilització, Llenguatge, Expressió Musical i Cor  està format per:

Anabel García

Mª Antònia Melià

Albert Sierra

Tabaré Muzio

Llucia Gomila

Fèlix Aguiló