Presentació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRICULACIÓ DE L'ALUMNAT OFICIAL DEL CONSERVATORI ELEMENTAL I ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALMA PER AL CURS 2015/2016.

DEL DIA 16 AL 24 D'ABRIL DE 2015 AMBDÓS INCLOSOS.

 

MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO OFICIAL DEL CONSERVATORI ELEMENTAL I ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALMA PARA EL CURSO 2015/2016.

DEL 16 AL 24 DE ABRIL DE 2015  AMBOS INCLUÍDOS.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

El Conservatori Municipal Elemental de Música de Palma,amb una programació d’ensenyaments elementals reglats, i l’Escola Municipal de Música de Palma, amb una oferta d’ensenyaments no reglats adreçada a diferents públics de diferents edats i interessos, donen forma a un sol centre dedicat a l’ensenyament de la música com element educatiu de primer ordre que participa de manera activa en el desenvolupament de totes les capacitats de les persones des d’una perspectiva integral de l’educació.

Un centre capaç de traspassar els límits de l’espai físic de la infraestructura que l’acull, per convertir-se en un referent cultural totalment integrat a la ciutat de Palma i a la seva dinàmica artística i cultural.

Dues finalitats que depenen mútuament una de l’altra i que han de fer d’aquest centre un referent educatiu de qualitat de l’ensenyament musical a la nostra ciutat.

%c3%a0udio Fotos %c3%a0udio