Presentació

 

 

 

 

 

Orquestra de l'Escola Municipal de Música de Palma

L’Escola Municipal de Música de Palma, amb una oferta d’ensenyaments no reglats adreçada a diferents públics de diferents edats i interessos, dona forma a un centre dedicat a l’ensenyament de la música com element

educatiu de primer ordre que participa de manera activa en el desenvolupament de totes les capacitats de les persones des d’una perspectiva integral de l’educació.

Un centre capaç de traspassar els límits de l’espai físic de la infraestructura que l’acull, per convertir-se en un referent cultural totalment integrat a la ciutat de Palma i a la seva dinàmica artística i cultural.

Dues finalitats que depenen mútuament una de l’altra i que han de fer d’aquest centre un referent educatiu de qualitat de l’ensenyament musical a la nostra ciutat.

%c3%a0udio Fotos %c3%a0udio